BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE - základní informace, přehled a dávkování

 Bachovy květové esence znamenají prostý, ale účinný systém léčení, který na jemnohmotné úrovni stimuluje naši energii (duši) a tím léčí i tělo. Jedná se o 38 květových esencí, vyrobených z nejedovatých volně rostoucích rostlin a stromů. Zvláštní esencí je pak Krizová esence (Rescue Remedy), která obsahuje pět Bachových květových esencí. Bachovy kapky účinně působí proti negativním stavům mysli. Posunují emoce u lidí i zvířat do roviny, kdy je jedinec dokáže zvládnout. Získáme jiný pohled na náš samotné i svět kolem nás. Mohou nás ovlivnit pouze pozitivním způsobem, není je možné předávkovat, nemají žádnou kontraindikaci. Jde o přírodní alternativní metodu léčení mysli a těla, založenou na energetickém principu, vnitřní rezonanci každé bytosti. Bachovy kapky mají výborný vliv na lidi i zvířata a jejich nejlepším vysvědčením je více než osmdesát let zkušeností.

Jak Bachovy květové esence dávkujeme a podáváme psovi, kočce či koníkovi

Jak Bachovy květové esence dávkujeme a podáváme psovi, kočce či koníkovi

Zásadní pravidlo: Bachovy květové esence podáváme pravidelně a před podáním vždy protřepeme lahvičku!!! Nesmíme některý den vynechat. Dodržování tohoto pravidla je pro dosažení dobrých výsledků opravdu důležité.
Dávkování: Podáváme 4x 4 kapky denně u psů a koček. U koní podáváme 4x denně 20 kapek. U globulí postupujeme shodně, jen místo kapek počítáme globulky. Toto užívání je minimální. Pokud chceme podávat častěji, zvyšujeme tím účinnost kapek. Podávání zajistíme podle podmínek, v nichž se zvířetem žijeme. To znamená, že pokud je někdo se zvířetem denně doma, může pravidelné podávání zajistit. Pokud nejsme se zvířetem v kontaktu přes den, zajistíme podání kapek ráno po probuzení, před naším odchodem do práce či do školy nakapeme dvě dávky do nádoby s vodou k pití, případně na krmení. Při příchodu domů opět podáme jednu dávku zvířátku přímo a ještě jednou totéž před uložením k spánku. Podání: Kapky podáváme zvířátku přímo na jazyk. Pokud k tomu zvíře není ochotné, je možné podat kapky na dlani, ve vodě k pití, na oblíbeném pamlsku i na krmení /třeba v granuli/.

Jak Bachovy esence připravujeme z originálních lahviček a mícháme do lahvičky užívací

Jak Bachovy esence připravujeme z originálních lahviček a mícháme do lahvičky užívací

Bachovy esence připravíte pro sebe i svého psa nebo kočku snadno. Potřebujete:

1) kapací lahvičku o obsahu 30 ml (v zásilce originálních esencí zdarma)
2) čistou pitnou vodu nesycenou (nejlépe kojeneckou, ne s chlorem)
3) zvolenou Bachovu květovou esenci (můžete až 7 druhů podle potřeby)

Do čisté lahvičky nakapeme dvě kapičky od každé zvolené esence. V případě Krizové esence Rescue Remedy dáme 4 kapky. Potom doplníme lahvičku vodou. Protřepeme. Můžeme přidat několik kapek kvalitního čistého alkoholu. Ale nemusíme. Použít lze ke konzervaci také brandy, tradiční konzervant Bachových květových esencí, či pár kapek jablečného octa. U koní dáváme do lahvičky trojnásobné množství kapek, tedy šest kapek řadové esence a dvanáct kapek Krizové esence.

Jak sledujeme účinek Bachových květových esencí během podávání zvířeti

Jak sledujeme účinek Bachových květových esencí během podávání zvířeti

Zásadní pravidlo: Bachovy květové esence podáváme pravidelně a před podáním vždy protřepeme lahvičku!!! Podávání kapek nevynecháváme! Dodržování tohoto pravidla je pro dosažení dobrých výsledků velmi důležité. Sledování stavu: datum počátku užívání si zaznamenáme do kalendáře. Na začátku užívání si můžeme zapsat body, které se vztahují k emocím a chování, které chceme kapkami změnit (při procházce napadá psy, po odchodu do práce likviduje věci, značkuje, strach z větru, nesnáší česání atd. atd. - těchto bodů může být u zvířat mnoho, je nutné vybrat ty důležité). Po dvou týdnech pravidelného užívání projděte znovu bod po bodu a zapište si, co a jak se zlepšilo. Totéž udělejte po čtyřech týdnech a poté po šesti týdnech. Teprve pak můžete definitivně vyhodnotit, jak esence pomohly. Podle toho se dále rozhodnete, zda již není nutné esence podávat, či zda změníte např. složení směsi esencí. Své poznatky můžete prokonzultovat.

 

Kdy použijeme Krizovou esenci Rescue Remedy a kdy řadové Bachovy esence

Krizová esence pro zvířataRescue Remedy neboli Krizová esence o sobě vypovídá už názvem. Je to pomoc v nouzové situaci, ať už je jakákoli. Může být zcela neočekávaná a náhlá (úraz, šok, pobodání hmyzem aj.), anebo očekávaná (Silvestr s jeho dělobuchy, návštěva veterináře aj.). Nečekaná krizová událost: Krizovou esenci se snažíme nosit vždy při sobě (použijeme ji jak pro zvíře, tak případně pro nás). V případě potřeby užíváme např. každých 15 minut čtyři kapky až do odeznění akutních potíží, po zlepšení akutního stavu v podávání pokračujeme např. v hodinových intervalech. Podle potřeby můžeme poté užívat ještě dva tři dny 4x denně 4 kapky. Očekávaná krizová událost: začneme s užíváním již dva až tři dny předem podáváním 4x denně 4 kapky (Krizovou esenci můžeme mít v tomto případě již naředěnou v užívací lahvičce, abychom s ní zbytečně neplýtvali). Během události (petardy, návštěva veterináře, operace, odjezd majitele, přestěhování zvířete apod.) podáváme intenzivně a často. 

Řadové esence a směs z nich namíchanou užíváme oproti tomu dlouhodobě. Tyto esence používáme jako osobnostní směs, ať už jde o nás lidi, anebo o naše zvíře. Je to podávání zaměřené na vylepšení emocí a chování, které je nám známé a které chceme změnit, nikoli na okamžitou krizovou situaci. Řadové esence používáme promyšleně a plánovaně, nejsou určeny pro krizovou a nouzovou situaci. Krizovou esenci můžeme akutně používat společně s osobnostní směsí na míru. Nemusíme ji vysazovat.

 

Dobré rady a tipy k užívání Bachových květových esencí pro lidi i jejich zvířátka

Dobré rady a tipy k užívání Bachových květových esencí pro lidi i jejich zvířátka

1) Objednejte dvě lahvičky. Jednu lahvičku můžete ponechat v lednici, druhou na místě, kde ji máte na očích (např. u pamlsků). Krizovou esenci se naučte nosit při sobě, nikdy nevíte, kdy ji budete potřebovat. - 2) Než začnete s užíváním, napište si datum a pod sebe všechny negativní emoce a pocity, které chcete změnit. Za dva týdny, měsíc, šest týdnů bod po bodu projděte, co se zlepšilo a co zůstalo stejné.  Pokud nedochází alespoň k dílčímu zlepšení, je třeba pozměnit složení směsi. - 3) Pokud pro vás není technicky možné zajistit pravidelné užívání esencí několikrát denně, pak se snažte vyhovět pravidelnému příjmu esencí jinak. Snažte se opravdu nevynechávat. Zkuste si do mobilu nastavit upomínku. - 4) Lahvičku vždy před použitím řádně protřepejte! Říká se tomu "dynamizace", zjednodušeně řečeno probuzení energie. - 5) Nikdy si od nikoho nenechte namluvit: "to nemůže fungovat", "to je blbost". Na začátku bylo vaše rozhodnutí, investice a vaše cesta. Vytrvejte. Pamatujte, že je třeba trpělivost a pravidelnost. Jemná a šetrná harmonizace nemůže odvést svoji práci za pár dní. U zvířátek je navíc nutné posoudit váš přístup k výchově, způsob vašeho chování k nim a podmínky, ve kterých žijí. Vy jste celý jejich svět a to je veliká zodpovědnost. - 6) Dnes se tomu nelze zcela vyhnout, ale snažte se neskladovat lahvičky s originálními esencemi či namíchanými esencemi v blízkosti elektromagnetického pole, třeba vedle mobilu či televize. 

Bachovky pro zvířata

Bachovy květové esence - kompletní seznam a zjednodušené určení pro zvířata

1) Agrimony Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) - skryté utrpení
2) Aspen Topol osika (Populus tremula) - strach z neznámých věcí, úzkost
3) Beech Buk lesní (Fagus sylvatica) - nesnášenlivost, netolerantnost
4) Centaury Zeměžluč lékařská (Centaurium umbellatum) - přílišná podřízenost
5) Cerato Rožec (Ceratostigma willmottiana) - nedostatek jistoty a sebedůvěry
6) Cherry Plum Slíva třešňová (Prunus cerasifera) - nutkavé chování, napadání
7) Chestnut Bud Kaštan koňský, poupě (Aesculus hippocastanum) - potíže s chováním
8) Chicory Čekanka obecná (Cichorium intybus) - majetnické chování
9) Clematis Bílá lesní réva (Clematis vitalba) - nesoustředění, roztržitost
10) Crab Apple Plané jablko (Malus pumila) - nečistota, nutkavé chování, močení
11) Elm Jilm (Ulmus procera) - nepřiměřené reakce a chování
12) Gentian Hořec nahořklý (Gentiana amarella) - nedostatek houževnatosti a odvahy
13) Gorse Hlodaš evropský (Ulex europaeus) - zoufalství a beznaděj
14) Heather Vřes obecný (Calluna vulgaris) - hlučnost, přivlastňování, obtěžování
15) Holly Cesmína ostrolistá (Ilex aquifolium) - averze, zlost, agrese
16) Honeysuckle Zimolez kozí list (Lonicera caprifolium) - stesk, nepřizpůsobení se
17) Hornbeam Habr obecný (Carpinus betulus) - apatie, slabost, nechuť
18) Impatiens Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) - netrpělivost, napětí
19) Larch Modřín opadavý (Larix decidua) - váhavost, malá sebedůvěra
20) Mimulus Kejklířka skvrnitá (Mimulus guttatus) - strach ze známých věcí
21) Mustard Hořčice polní (Sinapis arvensis) - sklíčenost a deprese
22) Oak Dub letní (Quercus robur) - nedostatek síly u jinak skvělých zvířat
23) Olive Oliva evropská (Olea europaea) - mentální a fyzické vyčerpání, nemoc
24) Pine Borovice lesní (Pinus sylvestris) - projevy viny, zkroušenost
25) Red Chestnut Červený kaštan (Aesculus carnea) - ochranitelské postoje
26) Rock Rose Devaterník penízkovitý (Helianthemum nummularium) - panika, hysterie
27) Rock Water Voda z léčivých pramenů - nepružnost, napětí, nepoddajnost
28) Scleranthus Chmerek roční (Scleranthus annuus) - výkyvy chování, nejistota, nálady
29) Star of Bethlehem Snědek okoličnatý (Ornithogalum umbellatum) - traumata, šok
30) Sweet Chestnut Kaštan jedlý (Castanea sativa) - týraná zvířata, extrémní utrpení
31) Vervain Sporýš lékařský (Verbena officinalis) - hyperaktivita, impulzivita
32) Vine Vinná réva (Vitis vinifera) - agrese, teritoriální chování, nezdravá dominance
33) Walnut Vlašský ořech (Juglans regia) - neschopnost přijmout změnu, nové prostředí
34) Water Violet Žebratka bahenní (Hottonia palustris) - netečnost, lhostejnost
35) White Chestnut Bílý kaštan (Aesculus hippocastanum) - roztěkanost, nespavost
36) Wild Oat Sveřep větevnatý (Bromus ramosus) - zaměření na cíl, na východisko
37) Wild Rose Planá růže (Rosa canina) - apatie, rezignace, málo vůle k životu
38) Willow Žlutá vrba (Salix vitellina) - vzdorovitost, sebelítost, zlomyslnost
39) Rescue Remedy Krizová esence - všechny krizové situace (úraz, nemoc, návštěva veteriny...)
40) Rescue Cream Krizový krém - popálení, pořezání, štípnutí hmyzem, svědění aj.

 

VOLEJTE:  

 777 196 150

724 821 700

 

Pište na e-mail info@bachovy-esence.com

či přes formulář ZDE

 

  

Bachovy esence pro zvířata

VÁŠ DÁREK!

K originálním anglickým esencím dostáváte lahvičku s kapátkem ZDARMA jako dárek! Lahvičku v počtu jednoho kusu přiložíme k Vaší objednávce.

Bachovy květové esence

BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE obchod a poradenství - netkatalog.czChovatelské potřeby - netkatalog.cz
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies.